SAPERE AUDE

"Sukces i szacunek zdobywa się pracą i osobistym zaangażowaniem"  

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych naszej szkoły. Poniżej przypominamy najważniejsze terminy rekrutacji. Szczegóły znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. (do godz. 15:00) - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 do 26 czerwca 2018 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 9 lipca 2018 r. (do godz. 15:00)- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone

10 lipca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

Olimpiady i konkursy ekonomiczne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w olimpiadach i konkursach o charakterze ekonomicznym. W tym roku szkolnym ruszyła kolejna już edycja Olimpiady Przedsiębiorczości, której tematem przewodnim jest "Sukces w biznesie- ludzie, wizerunek, strategia". Więcej informacji na stronie www.olimpiada.edu.pl. Kolejną ciekawą propozycją dla naszych uczniów jest Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach. W poprzednich latach udało nam sie uzyskiwać wysokie wyniki, mamy nadzieję że w tym roku nie zabraknie chętnych do wzięcia udziału. Więcej informacji na stronie http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada-wiedzy. Nie mniej interesującym zajęciem może byc udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, polegającej na inwestowaniu wirtualnych środków finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczniowie tworzą zespoły i wspólnie podejmują decyzje inwestycyjne. Dla zainteresowanych uczestników organizowane jest szkolenie wprowadzające ich w świat finansów i kończące się egzaminem z którego można otrzymać certyfikat. Więcej informacji na stronie https://sigg.gpw.com.pl lub u nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.

Witamy

na stronach
I Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie.

Jest to najstarsze tarnowskie liceum i jedna
z siedmiu najstarszych tego typu szkół w Polsce.

455 lat tradycji

2017-srebrne-liceum-perspektywy

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

jest wśród 500 najlepszych liceów
w Polsce sklasyfikowanych
w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2017
i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2017".

sukcesy

chor

radio szkolne2

Edukacja prawna

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu