SAPERE AUDE

"Sukces i szacunek zdobywa się pracą i osobistym zaangażowaniem"  

460ILOR1

Konferencja "Uczeni czasów niewoli"

Uczniowie klasy 1b pod opieką wychowawczyni mgr Bogusławy Świderskiej i mgr Marka Lipińskiego oraz dyr. mgr Jadwigi Skolmowskiej uczestniczyli w konferencji naukowej Uczeni czasów niewoli zorganizowanej w czwartek 18.10.2018 r. w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Konferencja została zorganizowanaz okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spotkanie rozpoczęli rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jan Ostrowski a słowo wstępne wygłosił prezes Fundacji Panteonu Narodowego, były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka nadmieniając, że "należy oddać sprawiedliwość przodkom, którzy nie tylko szablą, nie tylko kosą, walczyli o niepodległość Polski ... o niepodległą Polskę walczono nie tylko zbrojnie, czynili to również duchowni, nauczyciele, społecznicy, naukowcy i artyści. Znacząca jest tu rola uczonych, którzy również toczyli "najdłuższą wojnę w nowoczesnej Europie" ...wielu z nich pracowało poza granicami Polski, ale przyznawali się do polskości i byli znakomitymi "żołnierzami" sprawy odbudowy Polski".

Następnie zaproszeni goście mogli wysłuchać ośmiu wykładów prezentujących postaci świata nauki, osoby, które w okresie zaborów na różnych polach, w kraju i poza jego granicami dokonywali rzeczy ważnych i niezwykłych, przyczyniając się do rozsławiania imienia naszej nie istniejącej na mapach Europy ojczyzny.

Kolejno prelegenci przybliżyli słuchaczom wybitnych ludzi okresu zaborów:

prof. Andrzej Kajetan Wróblewski "Jak Kraków stał sie stolicą kriogeniki",

prof. Andrzej Kotarba "Karol Olszewski – żywot poświęcony chemii",

prof. Ewa Gudowska-Nowak "Marian Smoluchowski – romantyk fizyki",

prof. Piotr Richter "Sylwetka Ludwika Rydygiera – wpływ osobowości na dzieje polskiej chirurgii",

prof. Andrzej Białas "Erazm Jerzmanowski, filantrop i patriota",

prof. Zbigniew Wójcik "Ignacy Łukasiewicz – współtwórca przemysłu naftowego w Galicji",

prof. Halina Florkowska-Francić "Polscy profesorowie w szwajcarskich uczelniach i ich działalność na rzecz niepodległości podczas I wojny światowej",

dr Alicja Rafalska-Łasocha "Maria Skłodowska-Curie – nie tylko polon, rad i dwie Nagrody Nobla".

 

Witamy

na stronach
I Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie.

Jest to najstarsze tarnowskie liceum i jedna
z siedmiu najstarszych tego typu szkół w Polsce.

460 lat tradycji

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

jest wśród najlepszych liceów
w Polsce sklasyfikowanych
w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2019".

sukcesy

chor

radio szkolne2

Edukacja prawna

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu