"Matematyczne czwartki" UJ

12 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 1k oraz grupka uczniów klas drugich (2b, 2e) wraz z opiekunami wzięli udział  w  wykładzie  dra  Marcina Kulczyckiego "Automaty komórkowe"  w Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po godzinnym wykładzie dr Jerzy Szczepański - koordynator "Matematycznych czwartków", zorganizował konkurs wiedzy matematycznej i historycznej (historia matematyki, historia UJ) w którym, zgodnie z tradycją, rywalizowali przedstawiciele czterech małopolskich szkół. Nie po raz pierwszy reprezentant naszej szkoły zdeklasował rywali i zdobył główną nagrodę.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu