Chemia w I LO na UJ

3Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie przedmiotu uzupełniającego: „Chemia doświadczalna” pod opieką dr inż. Agnieszki Kubali mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania obejmowały cztery wyjazdy do Krakowa, w czasie których młodzież pod nadzorem wykładowców z uczelni wykonywała polecone im zadania oraz uczestniczyła w krótkich zajęciach wprowadzających. Każde zajęcia charakteryzowały się inną tematyką, która obejmowała takie zagadnienia chemii nieorganicznej. Uczniowie podczas tych zajęć samodzielnie wykonywali następujące doświadczenia:
• Synteza siarczanu (VI) amonu i niklu (II) – podstawowe techniki w laboratorium chemicznym: ważenie, ogrzewanie, sporządzanie roztworów, krystalizacja, sączenie, suszenie.
• Analiza kationów nieorganicznych - reakcje grupowe kationów, pisanie równań reakcji chemicznych w formie jonowej
i cząsteczkowej, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, wpływ siły jonowej roztworu na
rozpuszczalność soli, wpływ pH na reakcje strącania, wpływ kompleksowania na reakcje strącania.
• Analiza miareczkowa- alkalimetryczne oznaczanie kwasu siarkowego (VI) mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego
• Roztwory buforowe - stężenie molowe, pH, wskaźniki pHmetryczne; teoria kwasów i zasad Brønsteda; roztwory buforowe i ich pH; pojemność buforowa oraz Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza.
Uczniowie wykonując samodzielnie doświadczenia, które poparte były zadaniami obliczeniowymi, zdobywając praktyczną wiedzę mogli jednocześnie skonfrontować swoje wyobrażenia o studiach na wydziale chemii z rzeczywistością panującą na uczelni, poznać obowiązki studenta.
Przed nami w tym roku jeszcze wykłady w naszym liceum prowadzone przez wykładowców z UJ.
Uczestnictwo w lekcjach przedmiotu „Chemia doświadczalna” oraz zajęcia w laboratorium UJ niejednemu zapewne pomoże w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, innym pozwolił swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym, czy też pozwoli lepiej przygotować się do matury z chemii, a na pewno każdy uczeń zyska niezbywalną wiedzę przez doświadczenie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu