Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uczniów I LO

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2015/2016. Stypendystami z naszej szkoły, którzy wykazali się:
- wybitnymi osiągnięciami naukowymi są: Krzysztof Dudek (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G), Monika Łątka (absolwentka r.szk. 2015/2016 z 3G), Piotr Kubala (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Mikołaj Tyralik (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G),
- wybitnymi osiągnięciami sportowymi są: Jakub Lenkiewicz (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Błażej Krawczyk (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B),
- wybitnymi osiągnięciami artystycznymi jest: Tomasz Szczerba 2B.
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów stypendystom odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.
Gratulujemy!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu