XIII Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

rys.-1-292x300Dwudziestu uczniów klas matematyczno-fizycznych: 1b i 2b uczestniczyło w warsztatach International Masterclasses, Hands on Particle Physics zorganizowanych w ZSME i TCKP w Tarnowie.

Podczas trwających 7 godzin zajęć uczniowie kilku szkół z Tarnowa, Rzeszowa, Nowego Sącza i Dębicy mogli zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. Wykłady i ćwiczenia prowadzili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.

Wykłady pozwoliły uczniom zapoznać się z klasyfikacją i podstawowymi własnościami cząstek elementarnych oraz metodami ich detekcji, a także zakresem badań prowadzonych w największym na świecie laboratorium, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN.

W drugiej części Warsztatów uczniowie na komputerach analizowali prawdziwe dane zebrane w eksperymentach Zadaniem uczniów było poszukiwanie wśród wielu zarejestrowanych i zrekonstruowanych komputerowo śladów par elektronów lub mionów świadczących o tym, że w zdarzeniu brał udział bozon Z0 pośredniczący w oddziaływaniach słabych. Drugim zadaniem była próba znalezienia na cząstki Higgsa.

Praca kilkudziesięciu dwuosobowych teamów uczniowskich pozwoliła z kilku tysięcy przeanalizowanych danych eksperymentalnych wyłonić kilkaset cząstek o masie około 90 GeV odpowiadającej teoretycznej wartości masy bozonu Z0.

rys.-2Sprawa znalezienia cząstki Higgsa okazała się tak samo trudna, jak dla fizyków w CERN, którzy po przeanalizowaniu milionów danych wyłonili kilkanaście przypadków odpowiadających ostatniej brakującej cząstce w tzw. Modelu Standardowym.

Ostatnia godzina Warsztatów, to wideokonferencja moderowana przez fizyków w CERN, w której oprócz młodzieży tarnowskich warsztatów wzięli udział uczniowie z Aten, Neapolu i portugalskiej Bragancy. Uczniowie mieli okazję wymienić się wynikami przeprowadzonych równolegle analiz danych oraz dokonać podsumowania całości XIII Międzynarodowych Warsztatów z naukowcami w CERN.

Uczestnikami warsztatów byli: Kamil Kędras i Tomasz Szczerba (kl. 2b), Zofia Basta, Daniel Biernat, Tomasz Brożek, Filip Gacek, Monika Godyń, Michał Hyży, Dominika Kozioł, Iga Łakomy, Kacper Moździerz, Karolina Piątek, Angelika Rąpała, Bartosz Sroka, Natalia Sumara, Michał Surmacz, Agnieszka Szostak, Aleksander Tomasik, Mikołaj Wielgat i Karol Zając (kl. 1b) wraz z opiekunem Markiem Lipińskim.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu