flaga rp

Matematyczne Czwartki i Tarnowskie Piątki Matematyczne 2018

W styczniu bieżącego roku uczniowie klas 1h i 2d wzięli udział w zajęciach z matematyki  w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dr Andrzej Czernecki przedstawił wykład na temat „Łącznościanów”.Była mowa o tym, które mnożenia są łączne, a które jeszcze łączniejsze. Tytułowe wielościany pozwoliły  poruszać się pomiędzy geometrią, topologią, algebrą i kombinatoryką.

Także w styczniu uczniowie klasy 3b wysłuchali wykładu  mgr Barbary Ciesielskiej  „Projektowanie doświadczeń, czyli jak najefektywniej przeprowadzić eksperyment? ” w  ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych organizowanych przez PWSZ w Tarnowie. Podczas wykładu omówiono bardzo popularną i przydatną w całej statystyce metodę regresji liniowej  oraz  przeanalizowano ją na przykładzie w projektowaniu doświadczeń.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu