flaga rp

Matematyczne Czwartki - marzec 2018

W czwartek  1 marca 2018r. klasa 1b uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem zajęć prowadzonych przez dr  Annę Szymusiak były ciekawostki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Podczas wykładu uczniowie starali się zrozumieć  intuicyjnie  pojęcie  rachunku prawdopodobieństwa oraz mogli przekonać się, gdzie jeszcze - oprócz gier losowych - rachunek prawdopodobieństwa ma obecnie zastosowania. Uczniowie zapoznali  się też  z często występującym paradoksem statystycznym tzw. Paradoksem Simpsona. Po wykładzie wybrani słuchacze wzięli udział w konkursie. Reprezentant naszej szkoły – Mikołaj Duch bezbłędnie odpowiedział na większość pytań i tym samym pokonał wszystkich pozostałych uczestników.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu