flaga rp

Warsztaty matematyczne dla uczniów i nauczycieli

W czwartek 14 czerwca 2018 r. dziesięciu uczniów naszej szkoły uzdolnionych matematycznie wzięło udział  w  10 spotkaniu z cyklu  „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie"  zorganizowanym przez Instytut Matematyki UJ w Krakowie. W programie znalazły się zajęcia na temat : "Równania funkcyjne"   i   "Systemy liczbowe, których nie znacie" . Nauczyciele zaś wysłuchali wykładu  "Złota konstrukcja dwudziestościanu" .

Były to kolejne - ostatnie w tym roku szkolnym   -  warsztaty matematyczne, przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki UJ  dla uczniów szkół średnich zainteresowanych matematyką.

W sobotę 16 czerwca  b.r.  odbyły się także ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia I edycji Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich , których organizatorem jest  Wydział Matematyki i Informatyki UJ .

Były to warsztaty skierowane  do uczniów z Polski południowej chcących przygotować się do olimpiad: informatycznej i matematycznej.

Trzech uczniów naszej szkoły , szczególnie uzdolnionych matematycznie,  uczestniczyło przez cały rok  w comiesięcznych sześciogodzinnych zajęciach z matematyki i informatyki.

Na zakończenie  uczestnicy  warsztatów otrzymali  świadectwami udziału w JWO oraz drobne upominki  przygotowane przez Koło Matematyków Studentów UJ .

Nasza szkoła pozostaje pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bierze udział w  programie  IM UJ zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu