460ILOR1

Matematyczne Czwartki - wrzesień 2018 r.

IM UJW czwartek 13.09.2018 r. młodzież naszej szkoły rozpoczęła kolejny rok współpracy I Liceum z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na wykład z cyklu "Matematyczne czwartki" do IM UJ wyjechała klasa 1b (mat-fiz).

Po krótkim spacerze, po coraz bardziej rozszerzającym się i piękniejącym nowym kampusie uniwersyteckim, młodzież zwiedziła sale i pomieszczenia Instytutu Matematyki. Później nasi uczniowie zgromadzeni w auli im. prof. Franciszka Leji  wysłuchali wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego  pt. "Matematyka wyborcza".

Jak zawsze sypiąc dykteryjkami i porywając słuchaczy dr Ciesielski przedstawił matematykę różnych systemów wyborczych obowiązujących w Europie. Wykazał na świetnie przygotowanych przykładach wady każdego z nich. Podsumował  stwierdzeniem o braku idealnego systemu.

Wykład zakończył się zwyczajowym konkursem z nagrodami.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu