460ILOR1

Warsztaty weekendowe dla uczniów

EFS kolor-300dpiDepartament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje warsztaty weekendowe dla uczniów uczęszczających do szkół, które uczestniczą w tym projekcie. Na każdą szkołę w ramach każdego obszaru tematycznego przypada limit od 1 do 2 uczniów.

Zajęcia prowadzone będą na terenie uczelni wyższych przez ich pracowników. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zdobycia wiedzy wykraczającej poza program liceum, jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po zajęciach realizowany jest program naukowy, który ściśle związany jest z danym obszarem tematycznym.

Organizatorzy zapewniają transport, noclegi i wyżywienie. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Warsztaty dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 7 - 9 grudnia 2018 roku.

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,

b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,

c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,

d) Politechnika Krakowska - chemia,

e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,

f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,

g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu dyrektora szkoły.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu