flaga rp

XXXI Olimpiada Filozoficzna

Zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej, uczestnik powinien dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Pragniemy poinformować, że gdyby zaszła taka potrzeba, uczniowie przygotowujący się do zawodów I stopnia moga omówić swoje pomysły z pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowych informacji i zapisy przyjmuje mgr Paweł Warzecha

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu