460ILOR1

Matematyczne Czwartki - październik 2018

Kraków, Łojasiewicza 6 - to adres bardzo dobrze znany naszym klasom matematycznym. 11 października 2018 r. klasa 1k miała możliwość zwiedzania Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzięcia udziału w wykładzie w ramach programu Matematycznych Czwartków. Tematyka wykładu dotyczyła zagadnień rachunku prawdopodobieństwa „Czy rozkład normalny jest normalny?" 

Na zajęciach dr Jerzy Szczepański przedstawił trzy rozkłady prawdopodobieństwa: rozkład Bernoulliego, rozkład Poissona i rozkład normalny. Wyjaśnił, dlaczego rozkład normalny jest często spotykany w modelowaniu matematycznym zjawisk przyrodniczych i dlaczego zasługuje na miano normalny. Po zajęciach nasi uczniowie zapoznali się z wystawą poświęconą znanym krakowskim matematykom.

Także w październiku nasi uzdolnieni matematycznie uczniowie rozpoczęli sobotnie zajęcia w ramach Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich. W tym roku odbywa się już II. edycja Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich, zajęć dla uczniów z Polski południowej przygotowujących się do udziału w olimpiadach informatycznej i matematycznej. Cykl sześciogodzinnych spotkań obejmuje zajęcia z matematyki i informatyki, które prowadzone są przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu