460ILOR1

„Czas Ogrodnika” – rekolekcje dla maturzystów

rekolPaździernik to – zgodnie z trzyletnią tradycją naszej szkoły – miesiąc, w którym uczniowie klas III przeżywają, w obliczu zbliżających się dużymi krokami egzaminów maturalnych, w obliczu wielu dylematów do rozstrzygnięcia, swój wyjątkowy czas doświadczania Boga Żywego, rewizji swojego życia, swojej wiary i miłości tzn. czas zamkniętych rekolekcji przedmaturalnych. Tegoroczne lekcje życia i dojrzałości wiary klasy trzecie przeżywały tradycyjne w domu rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem.

Liczna grupa trzecioklasistów wraz ze swoimi opiekunami: Ks. Januszem, Ks. Grzegorzem i S. Agnieszką wybrała się do ośrodka rekolekcyjnego w dwóch turach: 10 - 12 października oraz 17 - 19 października. Czas duchowej refleksji, podobnie jak w poprzednich latach, poprowadził rekolekcjonista „Arki” ksiądz Janusz Adamczyk. W tym roku jako przewodniczkę, bohaterkę duchowych ćwiczeń wybrał św. Marię Magdalenę, nazywaną Apostołką Apostołów. To ona zaprowadziła tegorocznych maturzystów do Grobu Jezusa, aby pokazać, że On prawdziwie zmartwychwstał, że opuścił grób, aby zamieszkać w sercach ludzkich. Pierwsza ze świadków zmartwychwstania zachęcała młodych ludzi, aby za nią wypowiedzieć słowo „Rabbuni” tzn. mój Mistrzu, mój Nauczycielu. To słowo „Mój” ma tu wyjątkowe znaczenie, gdyż sprawia, że Jezus staje się nam szczególnie bliski. Poszczególne trzy dni rekolekcji to były zmagania: o mocną wiarę w obliczu problemów, o nadzieję, które niesie światło, i o entuzjazm, który sprawia, że człowiek idzie do innych z miłością Boga w sercu i z radosną nowiną: „Nie płaczcie już, nie ma Go tu , ZMARTWYCHWSTAŁ”.

To wszystko sprawia, że w sercu człowieka, a szczególnie młodego pojawia się wiara, że Bóg jest tym wspaniałym OGRODNIKIEM, który już na początku świata zaplanował dla człowieka raj, a teraz kwiat (drzewo życia) każdego z nas osobiście pielęgnuje.

A na potwierdzenie tego, jak było pięknie, te słowa: "Myślę, że możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach to wielki dar Boży. Nie spodziewałam się, iż zaledwie trzy dni tak mocno wpłyną na mnie. Atmosfera wspaniała, poczucie wspólnoty, konferencje głoszone przez ks. Janusza bardzo ciekawe, skłaniające do głębokiej refleksji. Pierwszy raz mogłam tak blisko poczuć Chrystusa w swoim życiu. Umocniło to we mnie wiarę i pomogło walczyć ze słabościami, które jawią się jako ciemności w moim życiu."

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu