flaga rp

Niemożliwe nie istnieje! Czytaj... Inspiruj się! Działaj!

7We wtorek, 20 listopada 2018 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas drugich z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” działającego w Krakowie. Zaproszeni goście: prezes stowarzyszenia Pan Grzegorz Sotoła, Bartosz Remin oraz Filip Miazga przedstawili młodzieży, na czym polega działalność „ Kliki” oraz opowiedzieli o problemach, z jakimi zmagają się osoby dotknięte różnymi trudnościami i „ograniczeniami”. Odpowiadali także na zadawane im przez publiczność pytania. Ich wystąpienie zostało wzbogacone licznymi materiałami multimedialnymi, które ukazywały charakter „pracy” stowarzyszenia opartej na wolontariacie i przyjacielskiej pomocy studentów, licealistów oraz ludzi pracujących. Główną ideą „Kliki” jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek pt. Czytaj. Inspiruj się! Działaj!, na której zostały zaprezentowane nowo zakupione do biblioteki książki dotyczące różnych wymiarów niepełnosprawnosci. Wśród nich znalazły się m.in. : ksiażki pt.: „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” Nicka Vujcic, „Wszystko jest możliwe” Jen Bricker i Sheryl Berk, utwory popularnonaukowe oraz lektury i beletrystyka wydane w formie audiobooków.

Organizatorami spotkania były: mgr Barbara Lasota, mgr Renata Kurzawa i s. mgr Agnieszka Lampasiak.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu