460ILOR1

Matematyczne Czwartki - styczeń 2019

Tuż przed feriami nasi uczniowie z klasy 2k i 1d wzięli udział  w kolejnych zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach programu „Matematyczne Czwartki”. Temat styczniowego wykładu wygłoszony przez dr Halszkę Tutaj-Gasińską był bardzo tajemniczy: „Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta”.

Twierdzenie to w szczególnym przypadku mówi, że jeśli dla dwóch okręgów na płaszczyźnie (takich, że jeden leży wewnątrz drugiego) istnieje wielokąt wpisany w jeden z tych okręgów, a opisany na drugim, to takich wielokątów istnieje nieskończenie wiele i mają tę samą liczbę boków. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody. Uczniowie  z zainteresowaniem wysłuchali wykładu a po zajęciach z sali padało wiele pytań. W quizie, przeprowadzonym po zajęciach, uczeń naszej szkoły Grzegorz Dynak z klasy 2k zdobył najwięcej punktów i zajął pierwsze miejsce.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu