460ILOR1

Zostań stypendystą UJ

Polecamy ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, które może być szansą dla wyróżniających się uczniów, chcących podjąć studia na UJ. Możliwości i wsparcie, które gwarantuje Stypendium, tworzą szczególne warunki dla rozwoju osobistego i naukowego młodych ludzi. Propozycja stypendialna ma na celu wspieranie osób wyjątkowo uzdolnionych, które wykazują się różnorodnymi talentami, osiągają znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzą badania naukowe, bądź też utalentowane artystycznie. 

Szczegółowych informacje można uzyskać na stypendia.uj.edu.pl

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu