460ILOR1

Warsztaty z matematyki dla uczniów i nauczycieli

W środę 20 lutego b.r. dziesięciu uczniów naszej szkoły zainteresowanych matematyką wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W programie znalazły się zajęcia na temat : "Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli zaskakujące fakty o orgiami" (mgr B. Ciesielska) oraz "O mierzeniu odległości"(mgr A. Szczepanek). Nauczyciele zaś wysłuchali wykładu „O paraboli” dotyczącego własności geometrycznych tej krzywej (mgr D. Burek).

Były to kolejne zajęcia z cyklu warsztatów „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" przygotowane przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki UJ dla uczniów szkół średnich zainteresowanych matematyką.

Nasza szkoła pozostaje pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bierze udział w programie IM UJ zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu