460ILOR1

Regionalny Program Stypendialny w 2018/2019

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje o możliwości ubiegania się w roku szkolnym 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego. W roku szkolnym 2018/2019 będą przyznawane stypendia dla uczniów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz nauk humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych) 500 zł brutto. Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia dokumenty mogą składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny” lub TUTAJ.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu