460ILOR1

Tarnowska Marka Talentu

W związku z organizacją VI Gali Tarnowskiej Marki Talentu, która odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. godz. 10.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia uczniów do przyznania honorowego tytułu Tarnowskiej Marki Talentu przez Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca w Tarnowie. 

Do ubiegania się o honorowy tytuł Tarnowskiej Marki Talentu zakwalifikowani mogą zostać tylko uczniowie, którzy zdobyli sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym:

- zdobyli tytuł FINALISTY konkursu (dotyczy tylko szkół średnich, gdyż ten tytuł zwalnia z obowiązku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu),

- zdobyli tytuł LAUREATA w konkursach przedmiotowych,

- zdobyli I, II, III miejsce w różnych zawodach, turniejach,

- zdobyli prestiżowe tytuły drużynowe w różnych dziedzinach – sportowych, artystycznych (muzyka, śpiew, taniec, recytacja, teatr itp.).

- innych konkursach jednoetapowych (np. Kangur Matematyczny, Olimpus itp.) zdobyli najwyżej punktowane miejsce – tytuł LAUREAT.

Tytułu TMT nie otrzymają uczniowie, którzy zdobyli I, II, III miejsca lub zostali laureatami czy też zdobyli wyróżnienie w:

- konkursach międzyklasowych,

- konkursach międzyszkolnych na terenie miasta Tarnowa.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 r. w sekretariacie uczniowskim.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu