460ILOR1

Egzamin z języka niemieckiego w I LO Instytut Goethego

Grupa uczniów z I LO przystąpi w maju do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego przeprowadzanego przez Instytut Goethego z Krakowa. Jest to drugi język obcy w szkole, ale jego znaczenie w życiu zawodowym staje się coraz istotniejsze. Zebranie dla osób zainteresowanych odbędzie się w czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.45 w bibliotece szkolnej.

“Dziś w czasach, kiedy większość osób rozwijających swoją karierę zawodową posługuje się językiem angielskim, bardzo często okazuje się, że sama znajomość języka angielskiego to zbyt mało. Szczególnie w niektórych sektorach znajomość innego języka jest niezbędna. W materiałach związanych z rekrutacją w niektórych branżach, jednym z podstawowych warunków, jakie są stawiane kandydatom do pracy, jest znajomość języka niemieckiego. W jakich branżach język niemiecki jest niezbędny?

Najważniejsze branże, w których znajomość języka niemieckiego jest wymogiem koniecznym, to handel, turystyka, logistyka, przemysł, HR, wszelkiego typu usługi dla biznesu. Zapotrzebowanie na pracowników z niezbędnymi kompetencjami i dobrą znajomością języka niemieckiego jest coraz większe. Obecnie dość dużym problemem dla pracodawców jest znalezienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach ze znajomością języka niemieckiego. Część z pracodawców, próbując rozwiązać ten problem, decyduje się na zatrudnienie pracowników ze znajomością języka niemieckiego i niezbyt długim okresem zatrudnienia. 

Inwestycja w naukę języka niemieckiego przekłada się nie tylko w rozwój osobisty, ale wiąże się również z pomyślnym rozwojem przebiegu kariery zawodowej, wzrostem wysokości wynagrodzenia, pracą w firmie o ugruntowanej pozycji. Zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językiem niemieckim jest szczególnie widoczne w największych polskich aglomeracjach. To tam powstają ogromne międzynarodowe centra biznesowe. Sprawne posługiwanie się kilkoma językami obcymi, w tym językiem niemieckim jest przepustką do atrakcyjnej pracy.”/Dziennik Bałtycki/

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu