460ILOR1

Warsztaty z matematyki dla uczniów i nauczycieli - czerwiec 2019

W przededniu zakończenia roku szkolnego, w poniedziałek 17 czerwca 2019 r, grupa piętnastu uczniów zainteresowanych matematyką wzięła udział w warsztatach matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajęcia dla uczniów poprowadzili dr Arkadiusz Lewandowski  i dr Anna Szymusiak. W trakcie zajęć  "Funkcje holomorficzne dla początkujących" (dr A.Lewandowski)  uczniowie dowiedzieli się czym są funkcje holomorficzne i zostali wprowadzeni w zagadnienia zespolonego rachunku różniczkowego. W drugiej części zajęć "Dyskryminacja czy nie? O paradoksie Simpsona" (dr A.Szymusiak ) uczniowie poznali  nie tylko na czym polega znany w probabilistyce i statystyce paradoks Simpsona, ale także w jaki sposób może stać się on narzędziem manipulacji.

Wykład dla nauczycieli "Liczby Fibonacciego: tożsamości Bineta, Cassiniego, Catalana i pewien związek ciągu Fibonacciego z liczbą pi" poprowadził dr Jerzy Szczepański. W trakcie wykładu zostały przedstawione tytułowe tożsamości za pomocą metod algebry liniowej oraz  analizy matematycznej funkcji zmiennej rzeczywistej i zespolonej.

Było to kolejne, już XII spotkanie z pracownikami naukowymi tej uczelni  z cyklu warsztatów „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie". Nasza szkoła pozostaje pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bierze udział w  programie  IM UJ zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

„Spotkanie. O tym, co nas porusza.”

Centrum Sztuki Mościce, Instytut Muzyki i Tańca oraz I Liceum Ogólnokształcące realizują wspólnie projekt edukacji tanecznej pod nazwą „Spotkanie. O tym, co nas porusza”.

Myślą przewodnią projektu jest chęć zintegrowania młodych tarnowian zainteresowanych tańcem, a także idea nawiązania dialogu i współpracy między młodzieżą licealną a seniorami – jako odpowiedź na brak naturalnej przestrzeni do kontaktów wielopokoleniowych w mieście. Projekt zrealizowany zostanie w miesiącach od maja do października 2019 roku z przerwą podczas okresu wakacyjnego. Zakłada szereg działań edukujących o tańcu - w sposób teoretyczny, poprzez wykłady i wspólne oglądanie spektakli zakończone dyskusjami, oraz praktyczny – udział w warsztatach tańca współczesnego, tańca współczesnego z elementami klasyki, tańca swingowego i kontakt improwizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane zostaną do przygotowania spektaklu, który zaprezentowany zostanie na scenie Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Tematyką nawiązywał będzie do zmieniających się obyczajów i wartości, jakie cechują każde z pokoleń.  

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów tańca współczesnego prowadzonych przez Aleksandrę Bożek - Muszyńską.

Więcej informacji o pozostałych wydarzeniach w ramach projektu - już wkrótce!

fot. Przemysław Sroka

Semper Primus dla I LO

Tradycją lat ubiegłych również i w tym roku młodzież mogła uczestniczyć w doświadczeniach i wykładach na WChUJ w ramach przedmiotu uzupełniającego „Chemia doświadczalna” dzięki finansowemu wsparciu przez Fundację I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"

Dziękujemy

Fundacja "Semper Primus" od 25.01.2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. Możesz wesprzeć jej działalność decydując o przekazaniu części swojego podatku lub wpłacając wolne datki

Fundacja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"
33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 4
numer KRS: 0000027010
KONTO: BOŚ O/Tarnów 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001

Wyśpiewane zwycięstwo

Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Francuskiej, która odbyła się 7 czerwca w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach okazała się bardzo szczęśliwa dla reprezentantek naszej szkoły. Uczennica klasy I A Milena Łącka została doceniona za interpretację piosenki ZAZ "Eblouie par la nuit" i zajęła II miejsce w kategorii liceum, a Aleksandra Łabno (także klasa I A) oczarowała jury piosenką Edith Piaf "La vie en rose"  i tym samym wyśpiewała I miejsce w tej samej kategorii.
Félicitations!

Opiekunem językowym jest mgr Kinga Radlińska

Chemia doświadczalna na UJ

Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku szkolnym 2018/2019, uczniowie uczęszczający na przedmiot uzupełniający "Chemia doświadczalna" mieli okazję uczestniczyć w niezwykle interesujących wyjazdach na Wydział Chemii UJ w Krakowie.

Opiekę nad uczniami sprawowała dr inż. Agnieszka Kubala.

Młodzież pod okiem wykładowców wykonywała zlecone im zadania zgodnie z instrukcją do doświadczeń oraz uczestniczyła w wykładach. Odbyły się 4 spotkania. Każde z nich miało inną tematykę:

  1. Analiza kationów nieorganicznych 
  2. Miareczkowanie
  3. Roztwory buforowe
  4. Hydroliza

Uczniowie wykonując samodzielnie doświadczenie uczyli się wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę. Dzięki spotkaniom na UJ, młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda praca w laboratorium i nauczyć się posługiwać profesjonalnym sprzętem.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z formy i przebiegu zajęć. Spotkania na pewno pomogły w swobodniejszym „poruszaniu się” po laboratorium i oswojeniu się z doświadczeniami chemicznymi. Wyjazdy na UJ są również świetną formą przygotowania się do matury oraz pomocą w wyborze kierunku studiów.

Na pewno nikt nie pożałuje uczestnictwa w tak ciekawych i interesujących zajęciach.

Sukcesy w Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ

Duży sukces naszych uczniów w Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ. Laureatem został Krystian Skowron kl. 2c, wyróżnienie otrzymał Michał Ryndak kl. 3c, finaliści to: Katarzyna Drwal kl. 3c, Aleksander Głód kl. 3c, Sandra Bryk kl. 2c, Filip Latocha kl. 2c, Jakub Żołądż kl. 2c, Kamil Górecki kl. 2f, Daria Haraf kl. 2f, Michał Karpowicz kl. 2f, Radosław Starzyk kl. 2f.

Opiekun uczniów: dr inż. Agnieszka Kubala

Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs leksykalno-gramatyczny dla klas pierwszych - wyniki

 
Konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce w klasach. Zwycięzcy etapu klasowego wzięli udział w etapie szkolnym, w dniu 4 czerwca 2019 r.
 I miejsce zajęła uczennica Martyna Pawlina (1K), uzyskując 98 punktów na 125 możliwych do uzyskania.
II miejsce uczennica Maja Houda (1A) -  97 pkt.
 Ponad 90 pkt uzyskali także :
Karolina Wilga (1K) - 96 pkt.
Aleksandra Wzorek (1A) - 95 pkt.
Zuzanna Murczek (1E) - 95 pkt.
Anna Broda (1E) - 92 pkt.
Gratulujemy uczniom naszej szkoły wiedzy z gramatyki i leksyki języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.
Organizatorem konkursu była mgr Małgorzata Janiczek.

Wyróżnienie w konkursie muzycznym

Uczennica klasy 1g Patrycja Franczyk otrzymała wyróżnienia w ,,XII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej'', który odbył się 05.06.2019r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W konkursie wykonywała piosenkę Beatrice Egli pt. ,,Terra Australia''. Gratulujemy!

C'era una volta…

C'era una volta…

(Pewnego razu…)

30 marca 2019 r. w Trieście odbyła się ceremonia rozdania nagród 15. edycji Międzynarodowego Konkursu Poezji i Teatru Castello Di Duino, w którym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego – Justyna Bajorek z klasy IIA i Michał Liguz z klasy IIG zdobyli Wyróżnienie Specjalne za napisaną sztukę teatralna zatytułowaną : „Tak daleko i tak blisko”. Treść sztuki doskonale wpisała się w temat tegorocznej edycji konkursu: „Mam marzenie” (”Ho un sogno”). Współautorem sukcesu był również Daniel Broccato z klasy IG.

Wyjazd do Włoch w celu odebrania nagrody, został zorganizowany przez opiekunki nagrodzonych uczniów: panią Dyrektor Jadwigę Skolmowską oraz panią Jolantę Hasooni. Podróż rozpoczęła się w czwartek 28 marca wyjazdem z Tarnowa o godzinie 20. 29 marca dotarliśmy do Jaskini Postojna na Słowenii i spędziliśmy w tej bajkowej krainie wspaniały czas, podziwiając liczące sobie tysiące lat stworzone przez naturę formacje krasowe. Tego samego dnia odwiedziliśmy również Predjamski Grad- zamek, który wręcz wyrasta ze skały i z prawdziwym zaciekawieniem słuchaliśmy o pełnej przygód historii jego właścicieli. 

Wieczorem dotarliśmy do miejsca docelowego naszej wycieczki: Triestu - portowego miasta w północno-wschodnich Włoszech. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w sobotę w sali wykładowej Sala Saturnia nad samym morzu. Wydarzenie przyciągnęło ludzi z całego świata. Oprócz odbierania nagród,   uczestnicy konkursu odczytywali fragmenty nagrodzonej twórczości w języku ojczystym, dzięki czemu mogliśmy zapoznać się z brzmieniem takich języków jak słoweński czy grecki. Prezentacje tłumaczone były na język włoski i angielski, co pozwoliło nam pełniej podziwiać pomysłowość ich autorów.

Kolejny etapem naszej podróży był zamek w Duino, od którego pochodzi nazwa konkursu. Malowniczo położona warowna budowla wzniesiona na wzgórzu nad samym morzem zachwyciła wszystkich. Wnętrza zamku były pełne wspaniałych eksponatów. Ważnym elementem historii zamku jest postać niemieckiego poety, Rainera Marie Rilkego, który przybył tam w poszukiwaniu weny. Jego pobyt w zamku zaowocował „Elegiami z Duino”. Po zwiedzaniu zamku odbyliśmy spacer położoną niedaleko Drogą Rilkego – malowniczą leśną ścieżką. Wiosenna pogoda pozwalała w pełni rozkoszować się pięknem natury.

Sobota zakończyła się zwiedzaniem Triestu. W czasie przechadzek wąskimi uliczkami nie opuszczała nas atmosfera sztuki - to w tym miejscu tworzył jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku: James Joyce.

W niedzielę o 4 rano pożegnaliśmy Triest, aby udać się do jeszcze jednego magicznego miejsca: Wiednia. Po mszy w polskim kościele udaliśmy się do Belwederu, który już z zewnątrz zapierał dech w piersiach. Samo wnętrze bogato zdobionego barokowego pałacu mieści w sobie wielką galerię sztuki, w której mogliśmy zobaczyć kolekcję dzieł najwybitniejszych austriackich malarzy takich jak: Rueland Frueauf, Franz Xaver Messerschmidt, Egon Schiele, Helene Funke, Oskar Kokoschka, a w szczególności Gustav Klimt.

Ostatnim punktem wycieczki była gotycka katedra św. Szczepana w Wiedniu, która stała się dla nas surrealistycznym przeżyciem. Ciężkie do pojęcia jest to, że człowiek zaprojektował i stworzył coś tak monumentalnego, coś tak pięknego.

Do Tarnowa wróciliśmy już w poniedziałek o 1 w nocy - zmęczeni, ale szczęśliwi.

C’era una volta… - to jedno z wyrażeń włoskich, których nauczyliśmy się podczas tego krótkiego, ale pełnego wrażeń pobytu we Włoszech.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu