460ILOR1

Projekt klasy 3a - Twarze Herberta

Viva vox docet /łac. /
Żywe słowo kształci

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dla klasy 3a, która pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

W kwietniu uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się, wspólnie z uczniami klasy 3h do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

We wrześniu 3a opracowała projekt edukacyjny „Twarze Herberta.” Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „Jaskinia filozofów,” której główną ideą  była popularyzacja myśli Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „Pana Cogito.” Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny, mapa podróży oraz album poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany bibliotece szkolnej.

Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi: viva vox docet - żywe słowo kształci!

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu