50. Olimpiada Biologiczna

10 października 2020r. odbył się etap szkolny 50. Olimpiady Biologicznej, w którym udział wzięli uczniowie klas biologiczno-chemicznych: Magdalena Bednarenko (2C), Aleksandra Kowal (2C), Karolina Hołda (2Cg) oraz Jakub Szczepański (3c), który uzyskał wstępną kwalifikację do zawodów II stopnia. Opiekunami uczniów sa nauczyciel biologii naszej szkoły: mgr Beata Chumińska, mgr Mirosława Ziemian i mgr Mariusz Pis.

Zawody organizuje Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz z Komitetami Okręgowymi, a uczestnicy wykazują się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi przeprowadzania badań przyrodniczych i dokumentowania ich wyników. 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu