Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

dzien wydzW dniu 27.03.2019 dwudziestu uczniów naszej szkoły, zainteresowanych matematyką i informatyką, wzięło udział w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak co roku pracownicy naukowi oraz studenci WMiI przygotowali dużo atrakcji dla zaproszonych uczestników tego wydarzenia, które miało charakter zamknięty.

Uczniowie wzięli udział w kilkugodzinnym bloku zajęć z matematyki i informatyki. Przygotowane wykłady oraz warsztaty obejmowały szeroki wachlarz różnorodnych zagadnień z obu tych dziedzin. Zajęcia odbywały się na różnych poziomach w ramach ścieżki ogólnej i olimpijskiej. Dla wszystkich uczestników przewidziano spotkania z absolwentami i studentami, którzy opowiedzieli o samym studiowaniu na tym Wydziale, o prężnie działających kołach naukowych a także o możliwościach znalezienia pracy po ukończeniu studiów.

Szeroka oferta zaproponowanych zajęć, spotkania ze studentami oraz spotkanie nauczycieli z Dziekanem Wydziału zapewniły zarówno uczniom jak i opiekunom dużo bardzo dobrych wrażeń.
Wydział Matematyki i Informatyki UJ uzyskał w roku 2017 najwyższą kategorię naukową A+ w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych w Polsce. Ocena ta potwierdza, że Wydział Matematyki i Informatyki UJ należy do elitarnej grupy najlepszych wydziałów naukowych w Polsce.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu