Mikołaj Duch "Prymusem Tarnowa"

29 września 2020 r. w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród "Prymus Tarnowa". Wśród nagrodzonych znalazł się Mikołaj Duch – absolwent naszej szkoły.
Przypomnijmy, że niedawno Mikołaj został także zdobywcą medalu Semper Primus i stypendium Fundacji I LO „Semper Primus”. Mikołaj swoje sukcesy zawdzięcza talentowi, ale przede wszystkim pracowitości i ciągłemu poszukiwaniu odpowiedzi na coraz to nowe pytania. Jako uczeń I LO brał udział w zawodach, konkursach oraz olimpiadach matematycznych i fizycznych odnosząc liczne sukcesy. Angażował się też w pracę na rzecz szkoły i prowadził koło matematyczne dla kolegów.

Gratulujemy i życzymy mu dalszych sukcesów!

Brodziak 2020

Tradycją naszej szkoły są spotkania integracyjne klas pierwszych w rejonie szczególnie lubianym przez patrona naszej szkoły - Kazimierza Brodzińskiego - zwanym Kamieniami Brodzińskiego. Zapraszamy do obejrzenia filmu z wyjazdu klasy 1b. 

 

Finał Szkolnego Konkursu Matematycznego „O jeden poziom abstrakcji wyżej” 2019/2020

W czwartek 24.09.2020 odbyło się oficjalne zakończenie VII Szkolnego Konkursu Matematycznego „O jeden poziom abstrakcji wyżej ”. 
Zespół nauczycieli matematyki I LO wręczył zwycięzcom ubiegłorocznego konkursu dyplomyoraz nagrody. Wśród nich znaleźli się: 

Miłosz Adamczyk (3b)                 - I miejsce

Mikołaj Duch (absolwent)            - II miejsce

Marcin Rylski (3b)                      - III miejsce

Opiekunami uczniów byli  mgr Krzysztof Horbacewicz i mgr Renata Żywiec. 

Projekt ten, zmierzający do otoczenia opieką uczniów I LO zainteresowanych matematyką, był objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2020.

Stypendium PMT - nabór wniosków

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o jednorazowe stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141).

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami dot. przyznawania stypendium za osiągnięcia NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, które znajdują się w zakładce „Stypendia”.

Termin składania wniosków: do 20 listopada 2020 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat uczniowski I LO.

Projekt „Zdalna szkoła +”

Logotyp szkolaplus

plakat d

W ramach projektu „Zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa, pięć laptopów trafiło do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypożyczenia sprzętu. Dostępny poniżej jest również wniosek oraz umowa użyczenia.

Do pobrania:

regulamin

wniosek

umowa

Nagrody i stypendia dla uczniów I LO

Informujemy, że zdobywcą medalu Semper Primus i stypendium Fundacji I LO „Semper Primus” został Mikołaj Duch (absolwent klasy 3b).

Stypendium Fundacji I LO „Semper Primus”dla najlepszego olimpijczyka I LO w roku szkolnym 2019/2020 zarząd fundacji przyznał Jakubowi Hońdo (klasa 3g).

Fundacja „Semper Primus”, Dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski oraz absolwenci, wychowankowie śp. profesora Tadeusza Sypka informują, że Laureatem II edycji Nagrody im. Tadeusza Sypka za rok 2019/2020 został Marcin Franciszek Kosiba otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2228 zł.

Życząc Laureatom sukcesów w dalszej edukacji, zachęcamy obecnych uczniów a przyszłych absolwentów do ubiegania się o nagrody w kolejnych latach.

Zebrania dla rodziców klas drugich i trzecich

Zapraszamy rodziców uczniów klas drugich i trzecich na spotkania z wychowawcami wg poniższego harmonogramu.

 

7 IX - poniedziałek

godz. 17:15: 2a (sala 2-5), 2b (sala 1-1)

godz. 18:30: 2c (sala IP), 2d (sala 2-9)

 

8 IX - wtorek

godz. 17:15: 2e (sala 1-1), 2f (sala 2-5)

godz. 18:30: 2Ag (sala IP), 2Bg (sala 2-9)

 

9 IX - środa

godz. 17:15: 2Cg (sala 1-1), 2Dg (sala 2-5)

godz. 18:30: 2Eg (sala IP), 2Fg (sala 2-9)

 

10 IX - czwartek

godz. 17:15: 3a (sala 1-1), 3b (sala 2-5)

godz. 18:30: 3c (sala IP), 3d (sala 2-9)

 

11 IX - piatek

godz. 17:15: 3e (sala 1-1), 3g (sala 2-5), 3k (sala 1-11)

Małopolska Chmura Edukacyjna - rekrutacja 2020/2021

Rusza rekrutacja do kolejnej edycji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzone będą zajęcia edukacyjne w dwóch obszarach tematycznych: biologia i geografia. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami rekrutacji. Szczególowych informacji udziela pracownik sekretariatu uczniowskiego. Można je również znaleźć TUTAJ.

Dokumnety rekrutacyjne można składać w sekretariacie uczniowskim w dniach 10 - 16 września 2019r.

Spotkanie dla rodziców klas pierwszych

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie z Dyrektorem szkoły i wychowawcami, które odbędzie się 2 września 2020 r. (środa) w hali sportowej (wejście z dziedzińca od ul. Kopernika) wg następujacego harmonogramu:

godz. 17:15 - klasy: 1a (pol. - hist.), 1b (mat. - fiz.), 1c (biol. - chem.)

godz. 18:30 - klasy: 1d, 1e, 1f (mat. - ang.)

 

Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk przez wejściem do szkoły oraz przestrzegania zasady zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą na terenie szkoły. Prosimy o zabranie własnego długopisu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wg następującego harmonogramu:

godz. 8:45 - klasy drugie

godz. 10:00 - Msza Święta w Katedrze

godz. 11:15 - klasy pierwsze i trzecie

Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły z dziedzińca  od ul. Kopernika przez halę sportową i spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych miejscach.

Uczniowie klas drugich i trzecich spotykają sie z wychowawcami w salach lekcyjnych (wejście główne do szkoły):

Oddział

 Sala

                        

 Oddział

 Sala

                     

 Oddział

 Sala

2a

2-1

 

2Ag

1-4

 

3a

1-5

2b 

2-5

 

2Bg

1-11

 

3b

IP

2c

2-9

 

2Cg

0-1

 

3c

1-14

2d

2-11

 

2Dg

0-4

 

3d

0-7

2e

2-13

 

2Eg

0-7

 

3e

0-1

2f

1-1

 

2Fg

IP

 

3g

0-4

           

3k

1-11

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie klas trzecich odbywają szkolenie z procedur maturalnych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu