Sukcesy uczniów I LO w olimpiadach historycznych

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły: Wojciech Kantor (3G), Jakub Hońdo (2G),Daniel Broccato (2G) i Jacek Kierach (2G) zostali finalistami Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1887-1922. Wielkie uznanie szczególnie należy się Jakubowi Hońdo, który został również finalistą XLVI Olimpiady Historycznej. Opiekunem uczniów jest dr Janusz Kowal . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdobywamy szczyty statystyki w czasach zarazy!

 
Z radością informujemy że drużyna KADRAILO w składzie: Izabela Guła (1EG), Nikodem Jaworski (1EG) oraz Paweł Skotnicki (1EG) zakwalifikowała się do finału części krajowej Europejskiego Konkursu statystycznego jako jedna z pięciu najlepszych drużyn w Polsce! Nasi młodzi statystycy osiągnęli ten sukces dzięki przeprowadzeniu bardzo wnikliwej analizy zbioru danych przygotowanych przez Organizatora i przedstawieniu wyników swojej pracy i wniosków z analizy w formie 8-slajdowej prezentacji, która została oceniona przez wybitnych ekspertów w dziedzinie statystyki. Na podstawie średniej oceny za prezentację i punktacji za wcześniejszy etap wyłoniono zwycięską piątkę, która powalczy o udział w części europejskiej EKS. Warunkiem jest przygotowanie dwuminutowego filmu w języku angielskim na temat "Młodzi ludzie w Europie" i zdobycie za niego najlepszej oceny Internautów i Jury. Szczegóły dotyczące głosowania przekażemy w późniejszym terminie. Gratulujemy bardzo serdecznie i nadal trzymamy kciuki! Opiekunem drużyny jest nauczyciel matematyki mgr Anna Smoleń.

Laureatki konkursu językowego

Dwie uczennice naszej szkoły: Karina Sobol i Joanna Sumara (I Bg) zostały laureatkami Międzynarodowego Konkursu Artystyczno-Literackiego: „Dzieła Noblistów - dodaj barw, ubierz w słowa” ("Masterpieces of Nobel Prize Winners for Literature: Add Some Colour, Give It Your Voice"). Zadaniem uczestników było przeanalizowanie twórczości wybranego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a następnie zinterpretowanie fragmentu dzieła w formie artystycznej, poetyckiej lub prozatorskiej. Karina i Joanna wybrały prace T.S. Eliota oraz Dereka Walcotta. Zajęły odpowiednio II oraz IV miejsce w konkursie. Gratulujemy!  

 

Rekolekcyjne miganie :)

Podczas szkolnych rekolekcji uczniowie I i VII LO wraz z katechetką siotrą Agnieszką Lampasiak nagrali teledysk do jednej z piosenek, tłumacząc jej tekst na język migowy. Zapraszamy do obejrzenia.

"W poszukiwaniu Boga w człowieku"

Z radością informujemy, że uczennica kl. 1eg Kinga Krzemińska została laureatką w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży im. Dostojewskiego na utwór prozatorski na temat: "W poszukiwaniu Boga w człowieku". Praca Kingi pt. "On zawsze był obok..." zachwyciła jury i otrzymała za nią specjalne wyróżnienie. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Apostoła. Zwycięska praca oraz pozostałe wyróżnione opowiadania i eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki "Nawrócenie przez cierpienie", która ukaże się w kwietniu tego roku. Laureaci konkursu otrzymają kilka egzemplarzy autorskich, ponadto trafią one do naszej szkolnej biblioteki oraz do biblioteki miejskiej w Tarnowie. Serdecznie gratulujemy!

LXIX Olimpiada Fizyczna - finał!

Miło nam poinformować, że uczeń Marcin Kosiba (3b) zakwalifikował się do centralnych zawodów III stopnia LXIX Olimpiady Fizycznej. Gratulujemy i życzmy sukcesów podczas zawodów finałowych, które zaplanowano w okresie 4-7 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Opiekunem ucznia jest mgr Marek Lipiński.

Odnowienie po 50-latach doktoratu prof. Andrzeja Szytuły

We wtorek 3.03.2020 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po 50 latach odnowiony został doktorat prof. dr. hab. Andrzeja Szytuły, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Rocznik matury 1958.
Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Stosowną Uchwałę w przypadku prof. A. Szytuły podjęła Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Uniwersytetu. Do Auli Collegium Novum jubilat wkroczył w orszaku osób, któremu przewodniczył rektor UJ, w otoczeniu członków Rady Wydziału z dziekanem WFAIS i dyrektorem IF. Wszyscy w stosownych w togach.
Głównymi punktami oficjalnej części uroczystości była wygłoszona przez prof. Rafała Abdank-Kozubskiego laudacja na cześć prof. A. Szytuły oraz odczytane w języku łacińskim przez p. dziekan prof. Ewę Gudowską-Nowak odnowienie nadania tytułu doktora nauk fizycznych.
Z laudacji zebrani mogli dowiedzieć o drodze zawodowej jubilata, którą od chwili rozpoczęcia studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, związał z krakowską Alma Mater.
Przez 40 lat kierował Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki UJ, a w latach 1991-93 był dyrektorem tego Instytutu. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 r. Kilkudziesięcioletnia działalność Profesora zaowocowała współautorstwem ponad 570 artykułów naukowych, które doczekały się ponad 5 tys. cytowań.
Był opiekunem 49 prac magisterskich oraz promotorem 20 prac doktorskich. Ponad 150 razy wystąpił w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.
Od roku 1990 jest on członkiem Komitetu Krystalografii PAN, a przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Krystalografii Fizycznej. Od roku 1997 jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, a w latach 1998-2005 był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów.
W drugiej, mniej oficjalnej części uczestnicy uroczystości składali jubilatowi życzenia i gratulacje oraz przekazywali okolicznościowe adresy od instytucji i osób prywatnych. Życzenia i gratulacje od dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz całej społeczności I LO w Tarnowie przekazał jubilatowi mgr Marek Lipiński. Wspomniał przy tym udział prof. A. Szytuły w przywróceniu naszej szkole i Tarnowowi pamięci absolwenta c.k. Gimnazyum z 1866 r. prof. Karola Olszewskiego, który skroplił składniki powietrza: azot i tlen oraz wmurowania w budynku I LO  w 2010 r. tablicy upamiętniającej wielkiego naukowca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie WFSIS UJ:
https://fais.uj.edu.pl/wydzial/reportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/144831643

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - finaliści

Do zawodów finałowych XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły: Mikołaj Duch, Marcin Kosiba i Daniel Sołtys (3b). Opiekunem uczniów jest mgr Mark Lipiński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas zawodów III etapu olimpiady w Krakowie, które zaplanowano w dn. 28 marca, ale z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiono na dzień 6 czerwca 2020 r.

Lekcje w I LO

Mija kolejny dzień zdalnego nauczania w naszej szkole. Realizujemy plan lekcji w 100% w alternatywny, internetowy sposób. Ta nowa rzeczywistość wymaga od wszystkich dyscypliny pracy, dobrej organizacji, właściwego gospodarowania swoim czasem i odpowiedzialności. Frekwencja uczniów i nauczycieli jest bardzo wysoka.

Wszystkim życzymy owocnych lekcji i zdrowia!

 

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu