bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Konkurs języka angielskiego WORD FORMATION CHALLENGE

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość zasad słowotwórstwa, zatytułowanym WORD FORMATION CHALLENGE

I ETAP 13/03/2017, godz.9:00                                                                                                                              

II ETAP 03/04/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość zasad słowotwórstwa na poziomie intermediate/upper intermediate (B1/B2).

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego PHRASAL VERBS CHALLENGE

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość czasowników frazowych zatytułowanym PHRASAL VERBS CHALLENGE

I ETAP 6/03/2017, godz.9:00
II ETAP 30/03/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość czasowników frazowych na poziomie upper intermediate.                        

Czytaj więcej...

KANGUR MATEMATYCZNY 2019

21 marca 2019 roku (czwartek) odbędzie się w Polsce dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają uczestnikom szansę zdrowej rywalizacji. W tym roku każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie układankę przestrzenną - K U L A - B R E L O C Z E K.

KOSZT UCZESTNICTWA : 9 zł

CZAS  TRWANIA  KONKURSU : 75 MINUT

REGULAMIN KONKURSU            KARTA ODPOWIEDZI

UWAGA ! Zachęcam do próbnego wypełnienia karty odpowiedzi (czarnym kolorem), aby uniknąć pomyłek w dniu konkursu, gdyż źle wypełniona karta odpowiedzi może spowodować dyskwalifikację !

Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Szkolny koordynator konkursu - mgr Tomasz Zaucha

 

ZAPISY  DO DNIA  30  STYCZNIA  2019 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu