Biblioteka szkolna zaprasza do obejrzenia wystawy obrazów francuskiego impresjonisty i neoimpresjonisty Camille Pissarro w 120. rocznicę śmierci artysty.

W ostatnią listopadową sobotę sala IP w naszej szkole zamieniła się w skryptorium. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w ciekawym wykładzie dotyczącym historii książki i pisma renesansowego, połączonym z warsztatami kaligraficznymi.

26 października bieżącego roku grupa 50-u uczniów naszej szkoły odwiedziła 26. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.

W tym roku IASL czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło przewodnie Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2023 wybrało – „The School Library: My Happy Place where Creativity and Imagination Flourish”, czyli w tłumaczeniu: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”. Mając na względzie powyższe hasło zapraszamy do udziału w konkursie "ZAPROJEKTUJ  PLAKAT promujący książkę i czytanie".