W piątek 4 lutego uczniowie klas 2b i 3b wzięli udział w wykładzie w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych pt. „O znanych matematykach, urodzonych przed 1900r., którzy na różne sposoby związani byli z Tarnowem”.

Wykład wygłosił dr hab. Edward Tutaj, a całe spotkanie, które odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams, poprowadziła dr Beata Milówka.

Uczniowie usłyszeli o znanych matematykach związanych z Tarnowem: Tadeuszu Ważewskim, Hugo Steinhausie i Stefanie Kaczmarzu oraz o ich zasługach dla nauk matematycznych.

W trakcie wykładu wspomniano też o Karolu Olszewskim , absolwencie I LO, który wraz z Zygmuntem Wróblewskim jako pierwsi na świecie skroplili powietrze oraz o Janie Szczepaniku – polskim wynalazcy, m.in. prekursorze fotografii barwnej.