W piątek 18 listopada br. uczniowie klasy matematyczno-fizycznej (3b) oraz jedenastu uczniów grupy fizyki doświadczalnej (2b, 2d, 2e i 2f) uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Biuro Karier i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniowie w dwuosobowych zespołach przeprowadzili eksperymenty pomiarowe w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ. Zadaniem uczniów było badanie zależności oporu elektrycznego przewodników od temperatury, sprawdzanie praw Ohma i Kirchhoffa, wyznaczanie współczynnika tarcia oraz wyznaczanie ogniskowych soczewek połączone z badaniem ich wad.

Opiekunami poszczególnych ćwiczeń byli doktoranci fizyki z Indii i Iranu, więc zajęcia prowadzone były w języku angielskim.Na początku asystenci prowadzący zajęcia sprawdzali stopień przygotowania uczniów do ćwiczeń, omawiali tok postępowania a następnie kontrolowali wykonanie pomiarów.

Zajęcia były doskonałym sprawdzianem zarówno wiedzy z fizyki, jak również konwersacji w j. angielskim.Podczas zajęć uczniów odwiedził prof. Andrzej Szytuła absolwent I LO w Tarnowie (matura 1956 r.). Podsumowaniem wyjazdu będą opracowania wyników doświadczeń w formie sprawozdań z ćwiczeń, a następnie ich analiza na zajęciach lekcyjnych.

Opieka – mgr Piotr Kowal i mgr Marek Lipiński.