bn 20 21

Umiesz liczyć, licz na I Liceum!

Serdecznie dziękujemy naszemu uczniowi Wiktorowi Małkowi z klasy  1Fg za przygotowanie filmu promującego naszą  szkołę. Dziękujemy za pomysł, zaangażowanie i czas poświecony na realizację tego projektu. Dziękujemy, że można, Wiktorze, na Ciebie liczyć.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu. Szczególnie dedykujemy go absolwentem szkól podstawowych i zachęcamy do udziału w rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego - szkoły z tradycją i wartościami. Jesteśmy pewni, że wszyscy, którzy  sumiennością, pracowitością i uczciwością osiągają wyniki, znajdą swoje miejsce w gronie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie - jednej z najstarszych szkół w Polsce, szkoły, która jest razem z uczniami i nieprzerwanie pracuje z nimi także w czasach pandemii. Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia.

Umiesz liczyć, licz na I Liceum.

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Odnowienie po 50-latach doktoratu prof. Andrzeja Szytuły

We wtorek 3.03.2020 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po 50 latach odnowiony został doktorat prof. dr. hab. Andrzeja Szytuły, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Rocznik matury 1958.
Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Stosowną Uchwałę w przypadku prof. A. Szytuły podjęła Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Uniwersytetu. Do Auli Collegium Novum jubilat wkroczył w orszaku osób, któremu przewodniczył rektor UJ, w otoczeniu członków Rady Wydziału z dziekanem WFAIS i dyrektorem IF. Wszyscy w stosownych w togach.
Głównymi punktami oficjalnej części uroczystości była wygłoszona przez prof. Rafała Abdank-Kozubskiego laudacja na cześć prof. A. Szytuły oraz odczytane w języku łacińskim przez p. dziekan prof. Ewę Gudowską-Nowak odnowienie nadania tytułu doktora nauk fizycznych.
Z laudacji zebrani mogli dowiedzieć o drodze zawodowej jubilata, którą od chwili rozpoczęcia studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, związał z krakowską Alma Mater.
Przez 40 lat kierował Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki UJ, a w latach 1991-93 był dyrektorem tego Instytutu. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 r. Kilkudziesięcioletnia działalność Profesora zaowocowała współautorstwem ponad 570 artykułów naukowych, które doczekały się ponad 5 tys. cytowań.
Był opiekunem 49 prac magisterskich oraz promotorem 20 prac doktorskich. Ponad 150 razy wystąpił w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.
Od roku 1990 jest on członkiem Komitetu Krystalografii PAN, a przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Krystalografii Fizycznej. Od roku 1997 jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, a w latach 1998-2005 był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów.
W drugiej, mniej oficjalnej części uczestnicy uroczystości składali jubilatowi życzenia i gratulacje oraz przekazywali okolicznościowe adresy od instytucji i osób prywatnych. Życzenia i gratulacje od dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz całej społeczności I LO w Tarnowie przekazał jubilatowi mgr Marek Lipiński. Wspomniał przy tym udział prof. A. Szytuły w przywróceniu naszej szkole i Tarnowowi pamięci absolwenta c.k. Gimnazyum z 1866 r. prof. Karola Olszewskiego, który skroplił składniki powietrza: azot i tlen oraz wmurowania w budynku I LO  w 2010 r. tablicy upamiętniającej wielkiego naukowca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie WFSIS UJ:
https://fais.uj.edu.pl/wydzial/reportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/144831643

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu