Zebrania dla rodziców - klasy II i III

Zebrania dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich odbędą się 10 września 2019r. wg następującego harmonogramu:

klasy trzecie - godz. 17:00 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych, a następnie o godz. 17:30 - spotkanie informacyjne na hali gimnastycznej (egzamin maturalny)

klasy drugie - godz. 17:00 - spotkanie na hali gimnastycznej, a następnie o 17:30  - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

O godz. 16.15 zapraszamy klasowe rady rodziców (klasy I, II i III) na spotkanie do auli szkolnej (szkolny program wychowaczo-profilaktyczny).

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu