bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Projekt klasy 3a - Twarze Herberta

Viva vox docet /łac. /
Żywe słowo kształci

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dla klasy 3a, która pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

W kwietniu uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się, wspólnie z uczniami klasy 3h do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

We wrześniu 3a opracowała projekt edukacyjny „Twarze Herberta.” Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „Jaskinia filozofów,” której główną ideą  była popularyzacja myśli Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „Pana Cogito.” Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny, mapa podróży oraz album poświęcony życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany bibliotece szkolnej.

Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi: viva vox docet - żywe słowo kształci!

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu