bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Konkurs "Moje książkowe zacisze"

Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny ILO zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie Moje książkowe zacisze. Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką . Rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy złożyć go w bibliotece szkolnej w terminie do 22 marca 2019 r. , a zdjęcia - w formacie pliku JPG lub PNG- dostarczyć na pendrive lub innym nośniku. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Zgody na przetwarzanie danych .

 

Regulamin konkursu czytelniczego „Moje książkowe zacisze”

Organizator: Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny

Adresaci: uczniowie ILO

Cele:

 • - rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

 • - zachęcanie do korzystania ze szkolnej biblioteki

 • - rozwój kreatywności

Warunki uczestnictwa:

 • - zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką ( grupa może liczyć nie więcej niż 5 osób)

 • - rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy zostawić go w bibliotece szkolnej - do 22 marca 2019 r.

 • - zdjęcie w formacie pliku JPG lub PNG należy dostarczyć na pendrive lub innym nośniku - do 22 marca 2019 r.

 • - warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych ( formularz znajduje się w bibliotece szkolnej)

 • - rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagródodbędzie się 28 marca w bibliotece szkolnej o godzinie 11.45

  Kryteria oceny prac:

  • - zgodność z tematem konkursu

  • - oryginalność i pomysłowość

  • - estetyka wykonania

   Jury i nagrody:

 • - prace oceni Komisja Konkursowa

 • - laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody

 • - najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w szkole na wystawie i opublikowane na stronie internetowej szkoły

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu