bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

"Białe kruki" w bibliotece I LO

biblioteka wystawa 4
Z okazji jubileuszu 460-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie nauczyciele bibliotekarze przygotowali ekspozycję najstarszych druków jakie zachowały się w księgozbiorze. Najwcześniejsze daty wydania jakie można zaobserwować wśród druków to lata: 1814, 1824, 1826. Wyłonienie tych publikacji pozwoliło zauważyć pewne prawidłowości w księgozbiorze, które były typowe dla dziewiętnastowiecznego gimnazjum klasycznego na terenie Austro-Węgier.

 

 

 

biblioteka wystawa 1

  biblioteka wystawa 2

W klasycznej edukacji gimnazjalnej kładziono nacisk na naukę łaciny i greki oraz znajomość kultury starożytnej. Ma to odzwierciedlenie w zachowanych publikacjach. Licznie występują druki w językach klasycznych, dzieła starożytnych filozofów oraz mowy retoryczne polityków rzymskich. Uczniowie czytali w oryginale m.in.: Protagorasa Platona, Mowy Demostenesa, dzieła Cycerona, Homera. Językiem wykładowym był niemiecki, dlatego wiele czasu poświęcano nauce tego języka. W księgozbiorze znajdują się: słowniki, antyczne teksty w tłumaczeniu na język niemiecki, dzieła filozofów niemieckich.

Wiele druków opatrzonych jest pieczęciami tarnowskich drukarzy i księgarzy. Idąc tym tropem udało się wyodrębnić nazwiska i fakty biograficzne dziewięciu lokalnych poligrafów, których początki działalności sięgają 1786 r. Wtedy to, Józef Jerzy Matyaszewski założył własną drukarnię zwaną biskupią, ponieważ realizowała druki na potrzeby Kurii Biskupiej. Wśród najbardziej znanych wydawców znajduje się Mendel Fenichel, który przy ulicy Wałowej 13 założył pierwszy antykwariat, prowadził wypożyczalnię książek, a jego katalogi zachowały się w Narodowej Bibliografii Estreichera. Fenichel znany był w galicyjskim środowisku księgarzy, ale również na terenie pozostałych zaborów. Najliczniej występującą grupą pieczęci są znaki własnościowe drukarni Zygmunta Jelenia – długoletniego wydawcy, księgarza i bibliofila tarnowskiego.

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, już pierwszego dnia obchodów jubileuszu gościliśmy liczne grupy uczniów i nauczycieli, którzy mieli okazję poznać najcenniejsze perełki zabytkowego księgozbioru. Zapraszamy do obejrzenia wystawy, co będzie możliwe do 7 października 2019r. w godzinach otwarcia biblioteki.

biblioteka wystawa 3

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu